Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ COOKIES

Η Δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη, δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του και χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του frogmobile.gr είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. O χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του, ώστε να μην λαμβάνει cookies, είτε συνολικά, είτε κατά περίπτωση. Σε τέτοια περίπτωση ο χρήστης δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια ορίζονται τα καθ' ύλη δικαστήρια των Αθηνών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για κάθε διευκρίνιση σχετική με το frogmobile.gr μπορείτε να απευθύνεστε στην υπηρεσία Εξυπηρέτησης πελατών Frog στον αριθμό 1299 (από κινητό Frog) ή στον αριθμό 6971001299 (από σταθερά δίκτυα ή άλλα κινητά τηλέφωνα). Επίσης, με την Frogmobile μπορείτε να επικοινωνείτε και μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: CustomerCare@frogmobile.gr, καθώς και στην ταχυδρομική διεύθυνση: Frogmobile Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, Τ.Θ. 61168, 15110 Μαρούσι.