Πακέτα FROG για Mobile Internet

Πακέτα FROG για Mobile Internet

Πακέτα MB για όλες τις χρήσεις, για έναν ολόκληρο μήνα!

Πακέτο

MB

Χρέωση

Ενεργοποίηση

Μobile Internet 2GB

για 25 ημέρες

2GB

4,44€

Στείλε 17317 στο 1330

Μobile Internet 5GB

για 25 ημέρες

5GB

8,50€

Στείλε 14200 στο 1330