Πακέτα Oμιλίας FROG για Κύπρο

Πακέτα Oμιλίας FROG για Κύπρο

Ανακάλυψε τα πακέτα ομιλίας FROG για Κύπρο και κάνε οικονομικές κλήσεις προς τα αγαπημένα σου πρόσωπα στο εξωτερικό.

Πακέτο

Χαρακτηριστικά

Χρέωση

Ενεργοποίηση

CYPRUS
για 30 ημέρες

200' προς Kύπρο

7,06€

Στείλε CYP στο 1330