Πακέτα Oμιλίας FROG για Αίγυπτο

Πακέτα Oμιλίας FROG για Αίγυπτο

Ανακάλυψε τα πακέτα ομιλίας FROG για Αίγυπτο και κάνε οικονομικές κλήσεις προς τα αγαπημένα σου πρόσωπα στο εξωτερικό.

Πακέτο

Χαρακτηριστικά

Χρέωση

Ενεργοποίηση

EGYPT COMBO
για 25 ημέρες

35' προς Αίγυπτο

300' προς FROG

1GB για πλοήγηση

5,30€

Στείλε EGY στο 1330