Πακέτα Oμιλίας FROG για Ελλάδα

Πακέτα Oμιλίας FROG για Ελλάδα

Ανακάλυψε τα πακέτα ομιλίας FROG για Eλλάδα και κάνε οικονομικές κλήσεις προς τα αγαπημένα σου πρόσωπα στην Ελλάδα.

Πακέτο

Χαρακτηριστικά

Χρέωση

Ενεργοποίηση

NATIONAL COMBO XL
για 30 ημέρες

15 GB για πλοήγηση

500' προς εθνικά δίκτυα
500' προς FROG

13,50€

• FROG App, ή

Στείλε 15500 στο 1330

GIGA COMBO
για 30 ημέρες

13GB για πλοήγηση

200'  προς εθνικά δίκτυα

400'  προς FROG

10.90€

• FROG App, ή

Στείλε 13GB στο 1330

NATIONAL COMBO

για 30 ημέρες

10GB για πλοήγηση

200'  προς εθνικά δίκτυα

400'  προς FROG

8.90€

• FROG App, ή

Στείλε 14200 στο 1330

NATIONAL PACK

για 30 ημέρες

60' προς εθνικά δίκτυα

3.02€

• FROG App, ή

Στείλε 60Μ στο 1330

FROG VOICE & SMS
για 30 ημέρες

300' προς FROG

300 SMS προς FROG

2.00€

• FROG App, ή

Στείλε 300Μ στο 1330