Όροι και προϋποθέσεις χρήσης πακέτου Ελλάδας

NATIONAL COMBO XL
• Τα MB που δεν καταναλώνονται μεταφέρονται αυτόματα για άλλες 30 ημέρες αν το πακέτο ενεργοποιηθεί πάλι πριν τη λήξη του.
• Τα MB είναι επίσης διαθέσιμα για χρήση στην περιαγωγή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ εφαρμόζεται όριο πολιτικής ορθής χρήσης στα 13,5 GB. Πέρα από αυτό το όριο και μέχρι την κατανάλωση MB, ισχύει επιπλέον χρέωση €0,00223/ MB.
• Ο χρόνος ομιλίας προς τα  κινητά και σταθερά εθνικά δίκτυα είναι επίσης διαθέσιμος για χρήση στην περιαγωγή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• Τα λεπτά του πακέτου έχουν ελάχιστη διάρκεια κλήσεις 3 λεπτά και στη συνέχεια ανά δευτερόλεπτο.
• Μπορείς να αγοράσεις μέχρι 4 πακέτα ανά ημερολογιακό μήνα.

 

GIGA COMBO

• Τα MB που δεν καταναλώνονται μεταφέρονται αυτόματα για άλλες 30 ημέρες αν το πακέτο ενεργοποιηθεί πάλι πριν τη λήξη του.
• Τα MB είναι επίσης διαθέσιμα για χρήση στην περιαγωγή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ εφαρμόζεται όριο πολιτικής ορθής χρήσης στα 6,9GB. Πέρα από αυτό το όριο και μέχρι την κατανάλωση MB, ισχύει επιπλέον χρέωση €0,0031/ MB.
• Ο χρόνος ομιλίας προς τα  κινητά και σταθερά εθνικά δίκτυα είναι επίσης διαθέσιμος για χρήση στην περιαγωγή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• Τα λεπτά του πακέτου έχουν ελάχιστη διάρκεια κλήσεις 3 λεπτά και στη συνέχεια ανά δευτερόλεπτο.
• Μπορείς να αγοράσεις μέχρι 4 πακέτα ανά ημερολογιακό μήνα.


NATIONAL COMBO

• Τα MB που δεν καταναλώνονται μεταφέρονται αυτόματα για άλλες 30 ημέρες αν το πακέτο ενεργοποιηθεί πάλι πριν τη λήξη του.
• Τα MB είναι επίσης διαθέσιμα για χρήση στην περιαγωγή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ εφαρμόζεται όριο πολιτικής ορθής χρήσης στα 5,8GB. Πέρα από αυτό το όριο και μέχρι την κατανάλωση MB, ισχύει επιπλέον χρέωση €0,0031/ MB.
• Ο χρόνος ομιλίας προς τα  κινητά και σταθερά εθνικά δίκτυα είναι επίσης διαθέσιμος για χρήση στην περιαγωγή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• Τα λεπτά του πακέτου έχουν ελάχιστη διάρκεια κλήσεις 3 λεπτά και στη συνέχεια ανά δευτερόλεπτο.
• Μπορείς να αγοράσεις μέχρι 4 πακέτα ανά ημερολογιακό μήνα.

 

NATIONAL PACK

• Ο χρόνος ομιλίας καταναλώνεται ανά δευτερόλεπτο χωρίς χρέωση για ελάχιστη διάρκεια κλήσης.
• Ο χρόνος ομιλίας που δεν καταναλώνεται μεταφέρεται αυτόματα για άλλες 30 ημέρες αν το πακέτο ενεργοποιηθεί πάλι πριν τη λήξη του.
• Ο χρόνος ομιλίας είναι επίσης διαθέσιμος για χρήση στην περιαγωγή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• Μπορείς να αγοράσεις μέχρι 4 πακέτα ανά ημερολογιακό μήνα.

 

FROG VOICE & SMS

• Ο χρόνος ομιλίας καταναλώνεται ανά δευτερόλεπτο με ελάχιστη διάρκεια κλήσης τα 3 λεπτά.
• Τα SMS μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αποστολή μηνυμάτων σε Εθνικά δίκτυα (γεωγραφικούς αριθμούς και αριθμούς κινητής τηλεφωνίας) εξαιρουμένων των σύντομων κωδικών και σύντομων κωδικών δικτύου.
• Ο χρόνος ομιλίας που δεν καταναλώνεται μεταφέρεται αυτόματα για άλλες 30 ημέρες αν το πακέτο ενεργοποιηθεί πάλι πριν τη λήξη του.
• Ο χρόνος ομιλίας & τα SMS είναι επίσης διαθέσιμα για χρήση στην περιαγωγή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• Μπορείς να αγοράσεις μέχρι 10 πακέτα ανά ημερολογιακό μήνα.