Πακέτα Oμιλίας FROG για Πακιστάν

Πακέτα Oμιλίας FROG για Πακιστάν

Ανακάλυψε τα πακέτα ομιλίας FROG για Πακιστάν και κάνε οικονομικές κλήσεις προς τα αγαπημένα σου πρόσωπα στο εξωτερικό.

Πακέτο

Χαρακτηριστικά

Χρέωση

Ενεργοποίηση

PAKISTAN COMBO
για 25 ημέρεs

100’ προς Πακιστάν

100’ προς εθνικά δίκτυα

300’ προς FROG

500MB για πλοήγηση

5,30€

Στείλε PAK1 στο 1330

PAKISTAN COMBO XL
για 25 ημέρεs

180’ προς Πακιστάν

180’ προς εθνικά δίκτυα

600’ προς FROG

500MB για πλοήγηση

8,50€

Στείλε PAK2 στο 1330