Όροι και προϋποθέσεις χρήσης πακέτου Πακιστάν

 

PAKISTAN COMBO

• Τα λεπτά του πακέτου έχουν ελάχιστη διάρκεια κλήσεις 3 λεπτά και στη συνέχεια ανά δευτερόλεπτο.
• Τα MB είναι  διαθέσιμα για χρήση στην περιαγωγή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• Η αγορά δεύτερου πακέτου προς Πακιστάν προϋποθέτει την κατανάλωση όλων των λεπτών ομιλίας προς Πακιστάν. 

 

PAKISTAN COMBO XL

• Τα λεπτά του πακέτου έχουν ελάχιστη διάρκεια κλήσεις 3 λεπτά και στη συνέχεια ανά δευτερόλεπτο.
• Τα MB είναι  διαθέσιμα για χρήση στην περιαγωγή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• Η αγορά δεύτερου πακέτου προς Πακιστάν προϋποθέτει την κατανάλωση όλων των λεπτών ομιλίας προς Πακιστάν.