Πακέτα ομιλίας FROG για Ινδία

Πακέτα ομιλίας FROG για Ινδία

Ανακάλυψε τα πακέτα ομιλίας FROG για Ινδία και κάνε οικονομικές κλήσεις προς τα αγαπημένα σου πρόσωπα στο εξωτερικό.

Πακέτο

Χαρακτηριστικά

Χρέωση

Ενεργοποίηση

INDIA COMBO
για 25 ημέρες

200' προς Ινδία

60' προς εθνικά δίκτυα

300' προς FROG

1,5GB για πλοήγηση

5,30€

Στείλε IND1 στο 1330

INDIA COMBO XL

για 25 ημέρες

480' προς Ινδία

100' προς εθνικά δίκτυα

600' προς FROG

2GB για πλοήγηση

 

8,50€

Στείλε IND2 στο 1330