Απεριόριστα GB για 4 συνεχόμενα σαββατοκύριακα!

Απεριόριστα GB για 4 συνεχόμενα σαββατοκύριακα!

Απόλαυσε Απεριόριστα GB για 4 συνεχόμενα σαβαβτοκύριακα, μόνο με 4,50€!

Η προσφορά είναι διαθέσιμη έως 30/06/2024.

 

Μπες στο FROG App και πάρε την προσφορά!

Πακέτο

MB

Χρέωση

Ενεργοποίηση

Απεριόριστα GB

για 4 συνεχόμενα σαββατοκύριακα

Απεριόριστα GB

για πλοήγηση

4,50€

FROG App, ή

• Στείλε unlweekends στο 1330