Όροι και προϋποθέσεις χρήσης πακέτα sms

 

SMS 40

• Η χρήση των SMS είναι δυνατή όταν το διαθέσιμο υπόλοιπο είναι θετικό.
• Τα SMS μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αποστολή μηνυμάτων σε Εθνικά δίκτυα (γεωγραφικούς αριθμούς και αριθμούς κινητής τηλεφωνίας) εξαιρουμένων των σύντομων κωδικών και σύντομων κωδικών δικτύου.
• Τα SMS είναι επίσης διαθέσιμα για χρήση στην περιαγωγή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• Μπορείς να αγοράσεις μέχρι 4 πακέτα ανά ημερολογιακό μήνα.

 

SMS 60

• Η χρήση των SMS είναι δυνατή όταν το διαθέσιμο υπόλοιπο είναι θετικό.
• Τα SMS μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αποστολή μηνυμάτων σε Εθνικά δίκτυα (γεωγραφικούς αριθμούς και αριθμούς κινητής τηλεφωνίας) εξαιρουμένων των σύντομων κωδικών και σύντομων κωδικών δικτύου.
• Τα SMS είναι επίσης διαθέσιμα για χρήση στην περιαγωγή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• Μπορείς να αγοράσεις μέχρι 4 πακέτα ανά ημερολογιακό μήνα.

 

SMS 100

• Η χρήση των SMS είναι δυνατή όταν το διαθέσιμο υπόλοιπο είναι θετικό.
• Τα SMS μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αποστολή μηνυμάτων σε Εθνικά δίκτυα (γεωγραφικούς αριθμούς και αριθμούς κινητής τηλεφωνίας) εξαιρουμένων των σύντομων κωδικών και σύντομων κωδικών δικτύου.
• Τα SMS είναι επίσης διαθέσιμα για χρήση στην περιαγωγή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• Μπορείς να αγοράσεις μέχρι 4 πακέτα ανά ημερολογιακό μήνα.