Όροι και προϋποθέσεις χρήσης πακέτου Data Me Now

• Το DATA ME NOW σου προσφέρει κάθε μήνα δωρεάν απεριόριστα data για 2 ώρες εντός Ελλάδας.
• Τα data από το DATA ME NOWαρχίζουν να καταναλώνονται από τη στιγμή που θα τα ενεργοποιήσεις μέσα στο μήνα και για τις επόμενες 2 ώρες.
•  Κάθε μήνα μπορείς να χρησιμοποιήσεις το DATA ME NOW μόνο μια φορά, δηλαδή για 2 ώρες κάθε μήνα.
•  Σε περίπτωση που κάποιο μήνα δεν κάνεις χρήση της υπηρεσίας, δε μεταφέρεται κάποιο όφελος στον επόμενο μήνα.
•  Τα ΜΒ από τα DATA ME NOW καταναλώνονται πάντα με προτεραιότητα.
•  Τα ΜΒ του DATA ME NOW δεν μοιράζονται σε επιπλέον συσκευές (data sharing)
•  Αν το DATA ME NOW λήξει ή καταναλωθεί και δεν υπάρχουν άλλα διαθέσιμα MBs, ισχύει η τιμολογιακή πολιτική της Frog καρτοκινητής