Όροι και Προϋποθέσεις Internet Packages

6GB

• Τα MB που δεν καταναλώνονται μεταφέρονται αυτόματα για άλλες 25 ημέρες αν το πακέτο ενεργοποιηθεί πάλι πριν τη λήξη του.
• Τα MB είναι επίσης διαθέσιμα για χρήση στην περιαγωγή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• Το πακέτο μπορεί να ενεργοποιηθεί μέχρι 4 φορές ανά ημερολογιακό μήνα.

 

National Combo

• Τα MB που δεν καταναλώνονται μεταφέρονται αυτόματα για άλλες 30 ημέρες αν το πακέτο ενεργοποιηθεί πάλι πριν τη λήξη του.
• Τα MB είναι επίσης διαθέσιμα για χρήση στην περιαγωγή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ εφαρμόζεται όριο πολιτικής ορθής χρήσης στα 9,5GB. Πέρα από αυτό το όριο και μέχρι την κατανάλωση των διαθέσιμων MB, ισχύει επιπλέον χρέωση €0,00192/MB.
• Ο χρόνος ομιλίας προς τα  κινητά και σταθερά εθνικά δίκτυα είναι επίσης διαθέσιμος για χρήση στην περιαγωγή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• Τα λεπτά του πακέτου έχουν ελάχιστη διάρκεια κλήσεις 3 λεπτά και στη συνέχεια ανά δευτερόλεπτο.

•  Το πακέτο μπορεί να ενεργοποιηθεί μέχρι 4 φορές ανά ημερολογιακό μήνα.
 

GIGA Combo

• Τα MB που δεν καταναλώνονται μεταφέρονται αυτόματα για άλλες 30 ημέρες αν το πακέτο ενεργοποιηθεί πάλι πριν τη λήξη του.
• Τα MB είναι επίσης διαθέσιμα για χρήση στην περιαγωγή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ εφαρμόζεται όριο πολιτικής ορθής χρήσης στα 11,5 GB. Πέρα από αυτό το όριο και μέχρι την κατανάλωση των διαθέσιμων  MB, ισχύει επιπλέον χρέωση €0,00192/MB.
• Ο χρόνος ομιλίας προς τα  κινητά και σταθερά εθνικά δίκτυα είναι επίσης διαθέσιμος για χρήση στην περιαγωγή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• Τα λεπτά του πακέτου έχουν ελάχιστη διάρκεια κλήσεις 3 λεπτά και στη συνέχεια ανά δευτερόλεπτο.

• Το πακέτο μπορεί να ενεργοποιηθεί μέχρι 4 φορές  ανά ημερολογιακό μήνα.

 

NATIONAL COMBO XL

• Τα MB που δεν καταναλώνονται μεταφέρονται αυτόματα για άλλες 30 ημέρες αν το πακέτο ενεργοποιηθεί πάλι πριν τη λήξη του.
• Τα MB είναι επίσης διαθέσιμα για χρήση στην περιαγωγή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ εφαρμόζεται όριο πολιτικής ορθής χρήσης στα 14 GB. Πέρα από αυτό το όριο και μέχρι την κατανάλωση των διαθέσιμων  MB, ισχύει επιπλέον χρέωση €0,00192/MB.
• Ο χρόνος ομιλίας προς τα  κινητά και σταθερά εθνικά δίκτυα είναι επίσης διαθέσιμος για χρήση στην περιαγωγή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• Τα λεπτά του πακέτου έχουν ελάχιστη διάρκεια κλήσεις 3 λεπτά και στη συνέχεια ανά δευτερόλεπτο.

•  Το πακέτο μπορεί να ενεργοποιηθεί μέχρι 4 φορές  ανά ημερολογιακό μήνα.


GIGA WEEK
• Μόνο 1 πακέτο μπορεί να είναι ενεργό την ίδια στιγμή. Μπορείς να αγοράσεις επόμενο πακέτο μόνο μετά την κατανάλωση του πρώτου.
• Τα ΜΒ του πακέτου δεν κάνουν rollover με τα MB άλλων πακέτων.
• Τα MB είναι επίσης διαθέσιμα για χρήση στην περιαγωγή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ εφαρμόζεται όριο πολιτικής ορθής χρήσης στα 4,5 GB. Πέρα από αυτό το όριο και μέχρι την κατανάλωση των διαθέσιμων MB, ισχύει επιπλέον χρέωση €0,00192/MB.

 

Unlimited GIGA WEEK• Το πακέτο μπορεί να ενεργοποιηθεί 2 φορές εντός 1 μήνα. H ενεργοποίηση δεύτερου πακέτου μπορεί να γίνει μόνο εάν έχει λήξει το πρώτο.
• Τα ΜΒ του πακέτου δεν κάνουν rollover με τα MB άλλων πακέτων.
• Τα MB είναι επίσης διαθέσιμα για χρήση στην περιαγωγή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ εφαρμόζεται όριο πολιτικής ορθής χρήσης στα  7 GB. Πέρα από αυτό το όριο και μέχρι την κατανάλωση των διαθέσιμων MB, ισχύει επιπλέον χρέωση €0,00192/MB.

 

GIGA WEEKEND
• Τα GB θα έχουν ισχύ από την Παρασκευή στις 18:00:00 έως και την Κυριακή στις 23:59:00.
• To πακέτο μπορεί να ενεργοποιηθεί από Δευτέρα 00:00:00 έως Σάββατο 23:59:59.
• Μόνο 1 πακέτο μπορεί να είναι ενεργό την ίδια στιγμή. Μπορείς να αγοράσεις επόμενο πακέτο μόνο μετά την κατανάλωση του πρώτου.
• Τα ΜΒ του πακέτου δεν κάνουν rollover με τα MB άλλων πακέτων.
• Τα MB είναι επίσης διαθέσιμα για χρήση στην περιαγωγή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ εφαρμόζεται όριο πολιτικής ορθής χρήσης στα 2,5 GB. Πέρα από αυτό το όριο και μέχρι την κατανάλωση των διαθέσιμων MB, ισχύει επιπλέον χρέωση €0,00192/MB.

 

Unlimited GIGA WEEKEND

• Τα ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ GB θα έχουν ισχύ από την Παρασκευή στις 18:00:00 έως και την Κυριακή στις 23:59:00.
• To πακέτο μπορεί να ενεργοποιηθεί από Δευτέρα 00:00:00 έως Σάββατο 23:59:59.
• Μόνο 1 πακέτο μπορεί να είναι ενεργό την ίδια στιγμή. Μπορείς να αγοράσεις επόμενο πακέτο μόνο μετά τη λήξη του πρώτου.
• Τα ΜΒ του πακέτου δεν κάνουν rollover με τα MB άλλων πακέτων.
•Τα MB είναι επίσης διαθέσιμα για χρήση στην περιαγωγή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ εφαρμόζεται όριο πολιτικής ορθής χρήσης στα 3 GB. Πέρα από αυτό το όριο και μέχρι την κατανάλωση των διαθέσιμων MB, ισχύει επιπλέον χρέωση €0,00192/MB.

GIGA DAY
• Μόνο 1 πακέτο μπορεί να είναι ενεργό την ίδια στιγμή. Μπορείς να αγοράσεις επόμενο πακέτο μόνο μετά την κατανάλωση του πρώτου.
• Τα ΜΒ του πακέτου δεν κάνουν rollover με τα MB άλλων πακέτων.
•Τα MB είναι επίσης διαθέσιμα για χρήση στην περιαγωγή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ εφαρμόζεται όριο πολιτικής ορθής χρήσης στα 2 GB. Πέρα από αυτό το όριο και μέχρι την κατανάλωση των διαθέσιμων MB, ισχύει επιπλέον χρέωση €0,00192/MB.

Unlimited GIGA DAY
• Μόνο 1 πακέτο μπορεί να είναι ενεργό την ίδια στιγμή. Μπορείς να αγοράσεις επόμενο πακέτο μόνο μετά  τη λήξη του πρώτου.
• Τα ΜΒ του πακέτου δεν κάνουν rollover με τα MB άλλων πακέτων.
•Τα MB είναι επίσης διαθέσιμα για χρήση στην περιαγωγή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ εφαρμόζεται όριο πολιτικής ορθής χρήσης στα 2,5 GB. Πέρα από αυτό το όριο και μέχρι την κατανάλωση των διαθέσιμων MB, ισχύει επιπλέον χρέωση €0,00192/MB.

GIGA MONTH

• Τα MB που δεν καταναλώνονται μεταφέρονται αυτόματα για άλλες 30 ημέρες αν το πακέτο ενεργοποιηθεί πάλι πριν τη λήξη του.
• Τα MB είναι επίσης διαθέσιμα για χρήση στην περιαγωγή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

•  Το πακέτο μπορεί να ενεργοποιηθεί μέχρι 4 φορές ανά ημερολογιακό μήνα.